Distanskurs: Vänner eller fiender

Distanskurs: Vänner eller fiender

Vårens nya distanskurs heter Vänner eller fiender? och handlar om förhållandet mellan naturvetenskap och kristen tro. Kursen leds av Mats Selander, med medverkan av Stefan Gustavsson. De ämnen som berörs är:

  1. Intro om vetenskap och tro
  2. Vetenskapens gränser
  3. Ett designat universum
  4. Design i naturen
  5. Evolutionen och dess gränser
  6. Livets uppkomst
  7. Kan evolutionen förklara informationen?
  8. ID och det övernaturliga
  9. Gud skapar världen – 1 Mos 1
  10. Gud skapar människan – 1 Mos 2-3

Kostnad och upplägg

Datum
4 mars – 19 maj

Kostnad
1 200 kr + litteratur

Litteratur
Guds dödgrävare av John Lennox (kan t ex. beställas här)

Obs: Kursen har 20 platser som i första hand går till dem som läst kursen Förklara och försvara.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Sista dag för anmälan är 25 februari och kursavgiften ska vara betald senast 11 mars.