Förklara & Försvara – introduktion till kristen apologetik

Kursupplägg

Kursen pågår 28 januari – 31 maj 2019. Av dessa är tolv veckor ordinarie föreläsningsveckor enligt upplägget nedan. Utspridda längs vägen är också veckor för uppsamling och webinars.
De ordinarie veckorna har tre arbetsmoment: videoföreläsning, inläsning och foruminlägg.
 1. Videoföreläsningen är mellan 45-55 minuter lång och presenterar huvuddragen i veckans tema.Videoföreläsningarna är nyinspelade särskilt för den här kursen och innehåller även en powerpoint-presentation av föreläsningen.
 2. Inläsningen består av 1-2 bokkapitel eller artiklar, totalt ca 20-30 sidor per vecka. All litteratur finns tillgänglig på svenska och publiceras digitalt på lärplattformen.
 3. Foruminlägget skrivs efter att man sett föreläsningen och läst in litteraturen. Där får man svara på 2-3 frågor som låter dig både visa att du tillgodogjort dig innehållet i veckans tema, samt reflektera över dess betydelse och ibland tillämpa det i en specifik situation. Här ligger en stor del av kursens behållning, eftersom du är mer aktiv i att processa det du lär dig. Vi önskar också att man svarar på någon annan deltagares inlägg, men har inte särskilda krav på omfattningen av dessa svar.
Totalt räknar vi med att varje student investerar ca. 3-4 timmar per vecka i kursen, en timme för vardera moment.
De tolv ämnena som berörs är:
 1. Behöver tron försvaras?
 2. Att tänka i världsbilder
 3. Den historiske Jesus
 4. Jesu uppståndelse
 5. Guds existens I
 6. Guds existens II
 7. Vetenskap och tro
 8. Ondskans problem
 9. Tvivel
 10. Längtan
 11. Kan man lita på Bibeln?
 12. Jesus den enda vägen
Under kursens gång kommer vi även arrangera några videoseminarier (webinars) där du får möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och delta i ett samtal med föreläsare och andra studenter.

Träff i Stockholm

Vi vill träffa våra studenter ”live” och samordnar detta med befintligt arrangemang, t ex. en konferens eller temadag. Exakt datum och upplägg för detta presenteras längre fram. Deltagande är inte obligatoriskt, men rekommenderas! Avgifter för detta tillkommer.

Anmälan

Görs via det här formuläret hos dinkurs. Sista dag för anmälan är 21 januari och avgiften ska vara betald senast 4 februari.

Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om kursen.

1. Hur går det till att se föreläsningarna?

Varje kursdeltagare får en inloggning till vår utbildningsplattform där material såsom föreläsningar och litteratur publiceras. I denna plattform publicerar man också sina foruminlägg och har kommunikationen med kurskamrater och lärare.

2. Hur flexibelt är upplägget vad gäller tider?

Föreläsning, inläsning och foruminlägg kan alla göras när som helst under veckan. Endast videoseminarierna är tidsbestämda, men det rör sig endast om en handfull tillfällen under hela kursen. Kan man inte delta i alla videoseminarer kan man ändå slutföra kursen och få intyg.

3. Får man ett betyg?

Man får inte ett graderat betyg, men dock ett intyg vid avslutad kurs. För detta krävs att man i sina foruminlägg visar prov på att man tillgodogjort sig kunskapsinnehållet, samt tagit sig tid att reflektera över dess betydelse och relevans.

4. Går det att kombinera kursen med arbete?

Ja, vi räknar med att kursen endast tar ca 3-4 timmar i anspråk per vecka. Videoseminarier tillkommer utöver detta. En del studenter kan komma att behöva fem timmar, andra kanske klarar det på mindre än tre.

5. Hur relaterar kursmaterialet till tidigare inspelat/utgivet material från CredoAkademin och Apologia?

Du som lyssnat till många av våra föredrag eller läst våra böcker kommer att känna igen mycket av kursinnehållet. Det innebär att föreläsningar och inläsning kan komma att bestå till stor del av repetition.
Repetition är i sig värdefullt, men framför allt finns ett stort värde i att processa kursinnehållet genom att svara på reflektionsfrågor och genom dialog på forumet med kurskamrater och lärare.
Tillsammans med träffen i Stockholm är kursen också ett tillfälle att lära känna andra med ett intresse för kristen apologetik och bli delaktig i vår apologetiska rörelse som vill förnya och fördjupa Sveriges kristenhet och verka för att fler kommer till tro.