Förklara & Försvara – introduktion till kristen apologetik

Kursupplägg

Kursen pågår 17 september – 12 december, dvs. i tolv veckor.
Varje vecka har tre arbetsmoment: videoföreläsning, inläsning och foruminlägg.
 1. Videoföreläsningen är mellan 45-55 minuter lång och presenterar huvuddragen i veckans tema.Videoföreläsningarna är nyinspelade särskilt för den här kursen och innehåller även en powerpoint-presentation av föreläsningen.
 2. Inläsningen består av 1-2 bokkapitel från någon av Apologias böcker, totalt ca 20-30 sidor per vecka. All litteratur finns tillgänglig på svenska och digitala versioner av kapitlen ingår i kursavgiften.
 3. Foruminlägget skrivs efter att man sett föreläsningen och läst in litteraturen. Där får man svara på 2-3 frågor som låter dig både visa att du tillgodogjort dig innehållet i veckans tema, samt reflektera över dess betydelse och ibland tillämpa det i en specifik situation. Här ligger en stor del av kursens behållning, eftersom du är mer aktiv i att processa det du lär dig. Vi önskar också att man svarar på någon annan deltagares inlägg, men har inte särskilda krav på omfattningen av dessa svar.
Totalt räknar vi med att varje student investerar ca. 3-4 timmar per vecka i kursen, en timme för vardera moment.
De tolv ämnena som berörs är:
 1. Behöver tron försvaras?
 2. Att tänka i världsbilder
 3. Den historiske Jesus
 4. Jesu uppståndelse
 5. Guds existens I
 6. Guds existens II
 7. Vetenskap och tro
 8. Ondskans problem
 9. Tvivel
 10. Längtan
 11. Kan man lita på Bibeln?
 12. Jesus den enda vägen
Under kursens gång kommer vi även arrangera några videoseminarier (webinars) där du får möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och delta i ett samtal med föreläsare och andra studenter.

Träff i Stockholm 23-25 november

Den 23-25 november arrangeras ledarforumet Uppdrag: Guds rike av Apologia, Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), Församlingsgrundarnätverket och Världen idag i Korskyrkan i Stockholm.
Forumet har flera olika spår, där Apologia ansvarar för att arrangera apologetik-spåret som leds av Andy Bannister, författare till bl a. Ateisten som visste för mycket.
Vi ser forumet som ett utmärkt tillfälle för deltagarna på distanskursen att träffas och lära känna varandra och oss som arbetar med Apologia lite bättre. Deltagande är inte obligatoriskt, men rekommenderas starkt. Kostnader för forumet ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Görs via det här formuläret hos dinkurs. Sista dag för anmälan är 17 september (samma som kursstart) och avgiften ska vara betald senast 24 september.

Frågor och svar

Några av er har skickat in frågor om utbildningen. Nedan besvaras de vanligaste.

1. Hur går det till att se föreläsningarna?

Varje kursdeltagare får en inloggning till vår utbildningsplattform där material såsom föreläsningar och litteratur publiceras. I denna plattform publicerar man också sina foruminlägg och har kommunikationen med kurskamrater och lärare.

2. Hur flexibelt är upplägget vad gäller tider?

Föreläsning, inläsning och foruminlägg kan alla göras när som helst under veckan. Endast videoseminarierna är tidsbestämda, men det rör sig endast om 3-4 tillfällen under hela kursen. Kan man inte delta i alla videoseminarer kan man ändå slutföra kursen och få intyg.

3. Får man ett betyg?

Man får inte ett graderat betyg, men dock ett intyg vid avslutad kurs. För detta krävs att man i sina foruminlägg visar prov på att man tillgodogjort sig kunskapsinnehållet, samt tagit sig tid att reflektera över dess betydelse och relevans.

4. Går det att kombinera kursen med arbete?

Ja, vi räknar med att kursen endast tar ca 3-4 timmar i anspråk per vecka. Videoseminarier tillkommer utöver detta. En del studenter kan komma att behöva fem timmar, andra kanske klarar det på mindre än tre.

5. Hur relaterar kursmaterialet till tidigare inspelat/utgivet material från CredoAkademin och Apologia?

Du som lyssnat till många av våra föredrag eller läst våra böcker kommer att känna igen mycket av kursinnehållet. Det innebär att föreläsningar och inläsning kan komma att bestå till stor del av repetition.
Repetition är i sig värdefullt, men framför allt finns ett stort värde i att processa kursinnehållet genom att svara på reflektionsfrågor och genom dialog på forumet med kurskamrater och lärare.
Tillsammans med träffen i Stockholm är kursen också ett tillfälle att lära känna andra med ett intresse för kristen apologetik och bli delaktig i vår apologetiska rörelse som vill förnya och fördjupa Sveriges kristenhet och verka för att fler kommer till tro.