Avsnitt 017 – Frågor och invändningar

SoS-artwork

Martin och Stefan tar upp lite respons, frågor och invändningar som lyssnare skickat in sen förra avsnittet. Bibelns skapelseberättelse engagerar, och här argumenterar Stefan vidare för att den bästa tolkningen av skapelseveckan är att dagarna spelar en litterär snarare än kronologisk roll.