Apologia live

Apologia live

Apologia live är fristående webinars som vi arrangerar på Zoom för att ta upp aktuella och angelägna frågor om kristen tro. Bredden är stor vad gäller ämnen, talare och format – men en sak är säker: vi tar alltid mycket tid till publikens frågor.

Nästa Apologia live: 1 juni 19.00

I Begynnelsen…

Bibeln börjar med det mäktiga kapitlet om alltings skapelse. Det lägger grunden för resten av den bibliska berättelsen.

Budskapet är glasklart: Gud har skapat himmel, jord och hav och allting de rymmer. Samtidigt pågår det sedan lång tid en debatt om vad som är den rätta tolkningen av texten. Ska Guds arbetsvecka förstås bokstavligt som 6×24 timmar som följs av en vilodag? Eller finns det, som många bibelforskare menar, signaler i texten som pekar i en annan riktning?

Välkommen till en djupdykning i en av Bibelns mest kända texter!


Tidigare webinar

Inspelningar från Apologia live hittar du på Apologias youtube-kanal.

Gratis? För dig – ja

…men inte för oss. Bakom Apologia live ligger hårt arbete och investeringar i de tekniska lösningar som behövs för att producera bra material. Om du gillar Apologia live och vill att fler ska få ta del av det, var med och stötta Apologia!