Apologia live

Apologia live

Det blåser revolutionära vindar. Vreden är densamma som 1968, men istället för frågan om klass är det olika sidor av vår identitet som är i fokus. Nu handlar det inte främst om ekonomiskt förtryck utan om andra strukturer som förslavar och förtrycker människor baserat på ras, kön och sexualitet. Begreppet “kritisk teori” har blivit ett paraplybegrepp för att beskriva vår tids maktanalys som har sitt ursprung i Karl Marx idéer.

På Apologia Live torsdag den 29 april förklarar Stefan Gustavsson och Ray Baker bakgrunden till kritisk teori. Vad kan vi som kristna lära oss av den? Vilka delar bör man ställa sig lite mer kritisk till? Välkommen att delta och ställa dina frågor! 

Tidigare webinar

Inspelningar från Apologia live hittar du på Apologias youtube-kanal.

Gratis? För dig – ja

…men inte för oss. Bakom Apologia live ligger hårt arbete och investeringar i de tekniska lösningar som behövs för att producera bra material. Om du gillar Apologia live och vill att fler ska få ta del av det, var med och stötta Apologia!