Apologias nyhetsbrev: Information om personuppgiftshantering

Apologias nyhetsbrev

Information om personuppgiftshantering

Apologia skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev för att informera om arbetet.

De personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka ut utskicket är epostadress, namn och IP-uppgifter.

Genom att du lämnar dina uppgifter samtycker du till att vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Mailutskicken hanteras av våra IT-partners och dina personuppgifter kommer därför hanteras av dem. I de fall där en IT-partner har verksamhet utanför EU/EES innebär det också att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES. Sådan överföring av personuppgifter sker bara till länder och organisationer som uppfyller EUs krav på adekvat skyddsnivå. Apologia är alltid personuppgiftsansvarig gentemot dig och är ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt genom bland annat avtal med våra underleverantörer.

Du har rätt att när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet och dina personuppgifter kommer då att raderas. Dina uppgifter kommer också att raderas av oss om de inte längre behövs för att skicka ut nyhetsbrev till dig.

Som en följd av EUs dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att ta del av de personuppgifter vi hanterar om dig, begära att de personuppgifter vi hanterar rättas om de är felaktiga, begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. Dataportabilitet, och att i vissa särskilda fall begära att personuppgifterna sparas och blockeras istället för att raderas, s.k. Begränsning.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi hanterat dina personuppgifter felaktigt.