Distanskurs: Gud och moralen

Etiska teorier och brännande frågor

I Gud och moralen får du chansen att förstå de viktigaste normativa systemen som format människors tänkande om rätt och fel, och att utvärdera deras styrkor och svagheter i ljuset av kristen tro. Men lika mycket fokus är också på att analysera konkreta etiska frågor från ett kristet perspektiv.

Kursledare

Kursen leds av Mats Selander, författare till bland andra Utan Jesus ingen mobil i fickan, Det anstötliga evangeliet och Finns Gud? Del I-II.

Kursens upplägg

Kursen har 12 lektioner och erbjuds i live-format, med föreläsning via video-möte varje vecka. De ämnen som tas upp är:

 1. Etisk egoism
 2. Etisk relativism
 3. Darwinistisk etik
 4. Utilitarism
 5. Regeletik
 6. Dygdetik
 7. Abort
 8. Dödshjälp
 9. Pacifism eller vapentjänst
 10. Surrogatmödraskap och reproduktiva metoder
 11. Skilsmässa
 12. Kristen etik och lagstiftning

Kurslitteratur

Under kursens gång ska du läsa delar av Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens av Mats Selander.

Boken kan beställas i Apologias webshop.

Vårtermin 2021

Kursdatum Start 25 januari 19.00 (gemensam för alla kurser). Kursen pågår till 30 april.

Veckodag för live-föreläsning Måndagar kl. 20.00-21.15 (1 februari-26 april).

Kostnad 1600 kr. Betalning sker med kort i samband med anmälan eller med faktura/swish inom 30 dagar eller senast vid kursstart. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Inloggning och material Du får inloggning till vårt klassrum när kursstarten närmar sig.