Distanskurs: Kartor över verkligheten

En guide till världsbilderna omkring oss

En globaliserad värld och ett allt mer mångkulturellt Sverige ställer oss inför nya utmaningar – som är både spännande och svåra! Under många sekler var Sverige ett enhetssamhälle, men idag lever vi sida vid med helt olika uppfattningar om världen och människan och vi får därför allt svårare att förstå varandra.

Kursen Kartor över verkligheten är en ingående presentation av de nio vanligaste världsbilderna i Sverige idag. Vad tror man – och varför tror man som man gör?  I samband med varje föreläsning finns möjlighet till frågor och diskussion.

Upplägg och innehåll

Stefan Gustavsson

Kursen är uppbyggd kring 11 föreläsningar av Stefan Gustavsson och de kommer att ges tisdagar kl 20:00 under elva veckor i följd, med start den 15 september. Varje föreläsning spelas också in, så den som missar live-tillfället kan se föreläsningen i efterhand.

 1. Introduktion: Att tänka i världsbilder
 2. Kristen teism: Ett universum laddat med Guds härlighet
 3. Deism: Universum som ett urverk
 4. Naturalism: Det slutna rummets tystnad
 5. Nihilism: På väg mot den absoluta nollpunkten
 6. Existentialism: Att gå bortom nihilismen
 7. Österländsk panteistisk monism: Färden österut
 8. New Age: Ett annorlunda universum
 9. Postmodernism: Den förlorade horisonten
 10. Islam: Lika och ändå så annorlunda
 11. Avslutning: Att utforska livet

I samband med föreläsningarna presenteras utvalda texter av företrädare för de olika världsbilderna. I kursen ingår ett avslutande skrivprojekt där man väljer att fördjupa sig i en av de presenterade världsbilderna.

Litteratur

Sire, James. Världsåskådningsatlas. – Beställ här

Hösttermin 2020

Datum: Kursstart 8 september 20.00. Kursen pågår till 27 november. Live-föreläsningar sker tisdagar kl. 20-21.15. Kan du inte vara med den tiden kan du istället se en inspelning av veckans föreläsning när du själv vill.

Kostnad: 1900 kr. Betalning sker med kort i samband med anmälan eller med faktura/swish inom 30 dagar.

Åtkomst till lärplattformen: Du får inloggning till vårt klassrum när kursstarten närmar sig och kan fortsätta komma åt kursen även efter den är slut.