Distanskurs: Mer än bara Narnia

CS Lewis liv och författarskap

CS Lewis var kanske den mest kreativa och inflytelserika kristna författaren under hela 1900-talet. I dag, nästan 60 år efter hans bortgång fortsätter hans böcker att säljas i miljonupplagor varje år. Ändå är det många kristna som aldrig läst mer än Narnia-böckerna eller kanske Kan man vara kristen?

Kursledare

Ray Baker, författare till boken CS Lewis: Förnuft och fantasi, leder den här kursen, där vi kommer att läsa och diskutera en del mindre kända texter av CS Lewis. 

Kursens upplägg

Mer än bara Narnia består av åtta lektioner och erbjuds i live-format. För att ge dig tid att läsa både kursboken och texter av Lewis äger lektionerna rum varannan vecka. Varje lektion berör ett centralt tema i Lewis liv och författarskap:

  1. Biografisk översikt
  2. Apologetisk metod
  3. Längtans problem
  4. Skriften
  5. Mirakel
  6. Lidandets problem
  7. Helvetet
  8. Det kristna livet, avslutning

Kurslitteratur

Under kursens gång ska du också läsa C S Lewis – Förnuft och fantasi av Ray Baker.

Boken kan beställas direkt i Apologias webshop.

Vårtermin 2021

Kursen är inställd för våren 2021 pga. få anmälningar. Välkommen till någon av våra andra kurser!