Distanskurs: Mer än bara Narnia

CS Lewis liv och författarskap

CS Lewis var kanske den mest kreativa och inflytelserika kristna författaren under hela 1900-talet. I dag, nästan 60 år efter hans bortgång fortsätter hans böcker att säljas i miljonupplagor varje år. Ändå är det många kristna som aldrig läst mer än Narnia-böckerna eller kanske Kan man vara kristen?

Kursledare

Ray Baker, författare till boken CS Lewis: Förnuft och fantasi, leder den här kursen, där vi kommer att läsa och diskutera en del mindre kända texter av CS Lewis. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OcE4zmzZuU

Kursens upplägg

Mer än bara Narnia består av åtta lektioner och erbjuds i live-format. För att ge dig tid att läsa både kursboken och texter av Lewis äger lektionerna rum varannan vecka. Varje lektion berör ett centralt tema i Lewis liv och författarskap:

  1. Biografisk översikt
  2. Apologetisk metod
  3. Längtans problem
  4. Skriften
  5. Mirakel
  6. Lidandets problem
  7. Helvetet
  8. Det kristna livet, avslutning

Kurslitteratur

Under kursens gång ska du också läsa C S Lewis – Förnuft och fantasi av Ray Baker.

Boken kan beställas direkt i Apologias webshop.

Vårtermin 2021

Kursen är inställd för våren 2021 pga. få anmälningar. Välkommen till någon av våra andra kurser!