Distanskurs: Vänner eller fiender

Distanskurs: Vänner eller fiender

Välkommen till vår uppskattade distanskurs om förhållandet mellan naturvetenskap och kristen tro. Kursen leds av Mats Selander, med medverkan av Stefan Gustavsson. De ämnen som berörs är:

 1. Intro om vetenskap och tro
 2. Vetenskapens gränser
 3. Ett designat universum
 4. Design i naturen
 5. Evolutionen och dess gränser
 6. Livets uppkomst
 7. Kan evolutionen förklara informationen?
 8. ID och det övernaturliga
 9. Gud skapar världen – 1 Mos 1
 10. Gud skapar människan – 1 Mos 2-3

Kursupplägg

De ordinarie veckorna har tre moment: videoföreläsning, inläsning och foruminlägg eller uppsats.

 1. Videoföreläsningen är mellan 45-55 minuter lång och presenterar huvuddragen i veckans tema. Videoföreläsningarna är inspelade särskilt för den här kursen och innehåller även en powerpoint-presentation av föreläsningen.
 2. Inläsningen består av 1-2 kapitel i Guds dödgrävare av John Lennox.
 3. Foruminlägg eller uppsats skrivs efter att man sett föreläsningen och läst in litteraturen. Den första halvan av kursen får du svara på 2-3 frågor som antingen hjälper dig sammanfatta, reflektera kring eller tillämpa vad du lärt dig. Under den andra halvan av kursen kan du istället välja att skriva en mindre uppsats där du sammanfattar din helhetssyn på vetenskap och tro utifrån vad du lärt dig i kursen.

Totalt räknar vi med att varje student investerar ca. 3-4 timmar per vecka i kursen, en timme för vardera moment.

Webinars

Under kursens gång erbjuder vi tre st. “Webinars,” seminarier på nätet där du på video-länk ställa frågor och diskutera med lärare och andra studenter.  

Praktisk information 2020 vårtermin

Datum Kursen pågår 27 januari – 3 april 2020. Kursen har tio ordinarie veckor, plus några veckor med endast webinar schemalagda, vilket ger dig chansen att komma ifatt i läsning och uppgifter. Gemensam kursstart äger rum på videolänk 27 januari 20.30.   Kostnad 1 600 kr. Betalning sker med kort i samband med anmälan eller med faktura/swish inom 30 dagar.   Litteratur
Guds dödgrävare av John Lennox (Beställ här)

Inloggning och material Inför kursstarten får du tillgång till vårt klassrum där video-föreläsningar, föreläsningsanteckningar etc. läggs upp.