Distanskurs: Vänner eller fiender

Distanskurs: Vänner eller fiender

Vårens nya distanskurs heter Vänner eller fiender? och handlar om förhållandet mellan naturvetenskap och kristen tro. Kursen leds av Mats Selander, med medverkan av Stefan Gustavsson. De ämnen som berörs är:

 1. Intro om vetenskap och tro
 2. Vetenskapens gränser
 3. Ett designat universum
 4. Design i naturen
 5. Evolutionen och dess gränser
 6. Livets uppkomst
 7. Kan evolutionen förklara informationen?
 8. ID och det övernaturliga
 9. Gud skapar världen – 1 Mos 1
 10. Gud skapar människan – 1 Mos 2-3

Kursupplägg

De ordinarie veckorna har tre moment: videoföreläsning, inläsning och foruminlägg eller uppsats.
 1. Videoföreläsningen är mellan 45-55 minuter lång och presenterar huvuddragen i veckans tema. Videoföreläsningarna är inspelade särskilt för den här kursen och innehåller även en powerpoint-presentation av föreläsningen.
 2. Inläsningen består av 1-2 kapitel i Guds dödgrävare av John Lennox.
 3. Foruminlägg eller uppsats skrivs efter att man sett föreläsningen och läst in litteraturen. Den första halvan av kursen får du svara på 2-3 frågor som antingen hjälper dig sammanfatta, reflektera kring eller tillämpa vad du lärt dig. Under den andra halvan av kursen kan du istället välja att skriva en mindre uppsats där du sammanfattar din helhetssyn på vetenskap och tro utifrån vad du lärt dig i kursen.
Totalt räknar vi med att varje student investerar ca. 3-4 timmar per vecka i kursen, en timme för vardera moment.

Webinars

Under kursens gång erbjuder vi tre st. “Webinars,” seminarier på nätet där du på video-länk ställa frågor och diskutera med lärare och andra studenter.

Träff under konferensen Uppdrag: Gudsrike 22-23 november

En höjdpunkt under kursen är när vi får chansen att träffas på riktigt i samband med en konferens i Stockholm. Konferensen heter Uppdrag: Guds rike och arrangeras av flera organisationer vid sidan av Apologia i Korskyrkan i Stockholm 22-23 november. Konferensen innehåller flera spår vid sidan av vårt apologetik-spår. Här kan du också passa på att ta med vänner och bekanta som är nyfikna på vad du lär dig i kursen!
 

Praktisk information ht 2019

Datum
Kursen pågår 19 augusti – 22 november 2019. Kursen har tio ordinarie veckor, plus några veckor med endast webinar schemalagda, vilket ger dig chansen att komma ifatt i läsning och uppgifter.
Gemensam kursstart äger rum på videolänk 20 augusti 20.30.
 
Kostnad
1 200 kr. Betalning sker med kort i samband med anmälan eller med faktura/swish inom 30 dagar.
 
Litteratur
Guds dödgrävare av John Lennox (Beställ här)

Inloggning och material

Inför kursstarten får du tillgång till vårt klassrum där video-föreläsningar, föreläsningsanteckningar etc. läggs upp.
 
 
(Sista dag för anmälan har passerat.)