Distanskurs: Vänner eller fiender

Naturvetenskap och kristen tro

Frågan om hur naturvetenskap och kristen tro ska relateras till varandra har en lång och komplicerad historia. En vanlig föreställning är att de är fiender, låsta i en ständig konflikt. I Vänner eller fiender får du lära dig att förstå skillnaden mellan vetenskap och världsbild, och hjälp att integrera vetenskap och kristen tro med varandra. Kursen har särskilt fokus på frågor om kosmos och livets ursprung.

Kursledare

Kursen leds av Mats Selander, författare till bland andra Utan Jesus ingen mobil i fickan och redaktör till Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution.

Medverkar på kursen gör även Stefan Gustavsson.

Kursens upplägg

Kursen består av 10 lektioner, och har förinspelade föreläsningar (45-60 minuter). Varje vecka ska du även läsa 1-2 kapitel i kurslitteraturen, och besvara en fråga på kursens diskussionsforum. Under andra halvan av kursen kan du istället för dessa kortare frågor välja att skriva en samlad uppsats om din helhetssyn på vetenskap och tro utifrån vad du har lärt dig i kursen.

Som komplement till de förinspelade föreläsningarna erbjuder vi även ett antal webinar där du kan ställa frågor och diskutera med kursledarna.

De ämnen som tas upp är:

  1. Har vetenskapen begravt Gud?
  2. Vetenskapens gränser
  3. Ett designat universum
  4. Design i naturen
  5. Evolutionen och dess gränser
  6. Livets uppkomst
  7. Kan evolutionen förklara informationen?
  8. ID och det övernaturliga
  9. Gud skapar världen – 1 Mos 1
  10. Gud skapar människan – 1 Mos 2-3

Kurslitteratur

Under kursens gång läser du Guds dödgrävare av John Lennox. Boken kan beställas i Apologias webshop.

Vårtermin 2022

Kursdatum Start 7 februari 19.00 (gemensam för alla kurser). Kursen pågår till 23 maj. Varje veckas föreläsning är förinspelad och kan ses när som helst från veckans början. Datum för webinar kommer inom kort.

Kostnad 1600 kr. Betalning sker med kort i samband med anmälan eller med faktura/swish inom 30 dagar eller senast vid kursstart. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

Inloggning och övrigt material Inför kursstarten får du tillgång till vår lärplattform.