Datum: 12 november, 2017

Plats: Ängelholm

“JAG ÄR” sa Gud till Mose (2 Mos. 3) – om Gud som grunden för all existens

Varför gör sig Gud inte mer synlig?– om Guds fördoldhet