Datum: 8 april, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Skärgårdskyrkan, Värmdö

Mats Selander talar i Skärgårdskyrkans söndagsgudstjänst.