Konferens: Till de oföddas försvar

Konferens: Till de oföddas försvar

24–26 mars

Apologetik handlar inte bara om att försvara den kristna trons läror utan också den kristna människosynen. Idag kränks människovärdet på många sätt, men den grövsta kränkningen är mot de allra minsta – de ofödda små människor som
dödas genom abort. Därför har Apologia tagit initiativ till en konferens om abort och de oföddas människovärde. Här får du möta
ledarna för flera av Sveriges pro-life-organisationer. Syftet är att få kunskap, inspiration, gemenskap och fördjupning kring den kanske viktigaste moraliska ödesfrågan för Sverige idag.

Medverkande

  • Brita Storlund, Människovärde
  • Cecilia Björfjell-Kingberg, Människovärde
  • Olof Rugarn, med dr, f.d. överläkare gynekologi/obstetrik
  • Sofi Lindahl, Livsval
  • Åsa-Karin Brunninge, Livsval
  • Mats Selander, Apologia/MRO-Människorätt för ofödda

Program

Fredag 24/3

18:00 Middag
19:00 Intro-samling

Lördag 25/3

08:00 Frukost
09:15 Andakt
09:30 Abort och mödradödlighet: Behövs abort för att rädda kvinnors liv? (Brita Storlund)
10:30 Abort i historiens ljus – hur de gamla grekerna, judar och kristna såg på abort (Cecilia Björfjell-Kingberg)
12:00 Lunch
13:30 Många etiska utmaningar i kvinnosjukvården (Olof Rugarn)
14:30 Oplanerat gravid – erfarenheter från Livsvals arbete (Sofi Lindahl)
15:30 Fika
16:00 Efter en abort – erfarenheter från Livsvals arbete (Åsa-Karin Brunninge)
17:00 De filosofiska argumenten i abortfrågan (Mats Selander) 18:30 Middag
20:00 Panelsamtal: Hur vänder vi den abortliberala opinionen i Sverige?

Söndag 26/3

08:30 Frukost
10:00 Gudstjänst med pro-life-predikan (Mats Selander)
12:00 Lunch och avfärd

Praktisk information

Kostnad
– 2500 per person (26 år och äldre)
– 1000 per person (under 26 år) (all inclusive: undervisning, mat och logi)

Plats
Hotell Dagsholm
Adress: Dagsholm Vandrarhemmet 1, 458 92 Färgelanda

Frågor?
Mejla Mats Selander