Är det fel att dricka alkohol?

 

I Bibeln finns inget förbud mot alkohol. Däremot beskrivs ”dryckenskap” som en synd (Gal 5:21) och vi finner direkta uppmaningar att inte berusa oss med vin (Ef 5:18). Samtidigt ser vi hur Jesu första mirakel består i att han förvandlar 400-600 liter vatten till vin (Joh 2:1-11) och nattvarden är en måltid där vinet spelar en avgörande roll. Det är alltså inte bruket, utan missbruket av vin (och alkohol) som Bibeln förkastar.
En ytterligare aspekt, som i hög grad påverkat frikyrkorörelsens negativa inställning till alkohol, är den ”stötestensprinciep” som vi finner i Bibeln. ”Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder”, säger Paulus i Romarbrevet (14:21). 1800-talets väckelser präglades i hög grad av en moralisk och andlig kamp mot den missär som följde i alkoholens fotspår. Att göra församlingarna till alkoholfria zoner, i enlighet med stötestensprincipen, blev därför norm i många frikyrkor. Det har nog hjälpt många av kyrkans nyktra alkoholister. Bibelns hållning till alkohol kan därför sammanfattas så här: frihet under den kristna kärlekens ansvar.

Besvarat av Mats Selander den 10 jun 2009