Är intelligent design (ID) en vetenskap?

 

ID handlar dels om att utarbeta ett akademiskt noggrant kriterium på när något kan antas vara designat av en intelligens, och dels om att tillämpa detta kriterium på företeelser inom andra discipliner som till exempel astrofysik och biologi. Det vore fel att kalla ID för ”ren naturvetenskap” då ID ligger närmare discipliner som informationsteori och matematik. ID har dock bäring även på naturvetenskap, varför det nog är lämpligast att beteckna ID som ett tvärvetenskapligt projekt.

Besvarat av Mats Selander den 13 jul 2007