Är sex före äktenskapet synd?

 

Det korta svaret är: Ja det är det.

Men då infinner sig följdfrågan: varför? Och det kräver ett längre svar som jag tänker dela upp i två delar: en biblisk del och en principiell del. Låt oss börja med vad Bibeln säger om sexualitet.

Vi skulle kunna göra två listor över alla bibelställen som berör sexualitet (du får själv göra en komplett lista, jag kommer bara ge dig några av de viktigaste bibelställena i respektive lista). Den ena listan kallar vi för den positiva listan. Den innehåller alla bibelställen som bejakar sexualiteten och som ger positiva befallningar om hur vi människor ska leva ut vår sexualitet. I den positiva listan hittar vi bibelord om hur Gud skapade människan till man och kvinna och hur Gud skapar äktenskapet som den rätta platsen för vår utlevda sexualitet. Kärleksposein i Höga Visan kommer också hamna i den positiva listan. Likaså Paulus uppmaning till man och hustru att älska och underordna sig varandra (Ef 5:25-32). Här hittar vi alltså ord om hur vi bör leva ut vår sexualitet.

I den negativa listan hittar vi alla de bibelord som handlar om hur sexualiteten missbrukas och förvrids. Där hittar vi förbuden mot äktenskapsbrott, otukt, incest, våldtäkt, prostitution, homosexualitet, tidelag m.m. Mose lag fördömer sådant (3 Mos 20:10-17) och Paulus tar t.ex. upp homosexualitet som ett typexempel på människans uppror mot Guds ordning (Rom 1:24-27). Jesus fördömer skilsmässa, äktenskapsbrott och ”otukt” som allvarliga synder (Matt 5:27-32 och 15:19).

Det ord som översätts ”otukt” är det grekiska ordet ”porneia” (från vilket vi fått ”pornografi”). Ordet har både den specifika betydelsen av ”hor” eller ”prostitution” och den generella betydelsen av ”otukt” i meningen för- och utomäktenskapliga sexuella handlingar. Ordet ”porneia” finns bl.a. i följande bibelord:
”Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren … Fly bort från otukten” (1 Kor 6:13,18)
”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,…” (Gal 5:19)
”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.” (Ef 5:3)
”Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan” (Kol 3:5)
”Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustur på ett helgat och hedervärt sätt.” (1 Tess 4:3-4)

Det är viktigt att observera att Bibelns beskrivning av sexualitet är mycket enhetlig. Vi hittar inte bibelord i respektive ”vågskål” så att säga.

Det är viktigt att observera att Bibelns beskrivning av sexualitet är mycket enhetlig. Vi hittar inte bibelord i respektive ”vågskål” så att säga. Vi hittar inga positiva omdömen om sexuella handlingar före eller utanför äktenskapet mellan man och kvinna, och alla negativa bibelord om sex handlar om sex innan eller utanför äktenskapet. Detta ger oss som tror på Bibeln som Guds ord ett starkt skäl att inte vara sexuellt aktiva före eller utanför äktenskapet.

Men än en gång kan man fråga sig varför Bibeln har en sådan undervisning. Att äktenskapsbrott är fel kan de flesta förstå eftersom det vanligtvis sårar den oskyldige parten något enormt. Men varför är sex före äktenskapet fel rent principiellt? I synnerhet om båda är med på det, och kanske till och med har en stabil relation? Varför skulle sex före äktenskapet vara fel då?

Att ha sex innan äktenskapet är att säga ja med kroppen och nej med själen.

För att förstå logiken i Bibelns syn på sex kan vi ta vår utgångspunkt i ett av bibelns uttryck för sex: att ”bli ett kött” (1 Mos 2:24). Sexuell gemenskap förenar man och kvinna på ett unikt sätt. Att ”bli ett kött” står för den organiska och själsliga enhet som ett sexuellt samliv naturligt sett resulterar i. Sex är som ett klister som psykologiskt binder samman man och kvinna. Detta ”klister” har ett syfte och en avsedd funktion, nämligen att forma en ny enhet, en ny familj där nya individer kan se dagens ljus. Sex förenar man och kvinna och skapar med Guds hjälp nytt liv.
Därför är sexualiteten någon heligt. Sexualiteten ger oss en unik förmåga att uttrycka kärlek på ett sådant sätt att nya människor blir till. Sex förenar och ger liv. Det är därför det är fel att vara sexuellt aktiv om man samtidigt är ovillig eller osäker på om man vill fortsätta leva i ”ihopklistrad” med den personen. Det är fel därför att man gör något som naturligt sett leder till barn, utan att man vill och välkomnar barn. Att ha sex innan äktenskapet är att säga ja med kroppen och nej med själen. Det är att överlåta sig med kroppen, men inte med själen. Det är att klippa av sexualitetens lusta från kärlekens och livets tjänst. Det är att inte respektera varken sin egen eller den andres sexualitet. Det är en i grunden kluven och självisk handling som innebär att man missbrukar sexualitetens mening och kraft.

En livsstil som frikopplar sex från livslång överlåtelse och trohet skapar typiskt sett en rad psykiska, sociala och medicinska problem. Såren efter en misslyckad relation blir alltid värre om sex funnits med i bilden. Oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar är allt för vanliga följder av en sådan livsstil. Det finns alltså en hel del goda skäl att hålla ihop sexuellt samliv med livslång trohet dvs äktenskap.

Besvarat av Mats Selander den 10 jun 2009