Har Gud skapat djävulen?

 

Djävulen, som också kallas ”Satan” eller ”ormen” (Upp 20:2) beskrivs som ledaren för de änglar som gjort uppror mot Gud (2 Petr 2:4; Upp 12:9). Eftersom Bibeln är tydlig med att Gud, genom Kristus, skapat allt: synliga såväl som osynliga ”troner och herravälden, härskare och makter” (Kol 1:16) har vi goda skäl att tro att Gud även skapade de änglar som gjorde uppror mot Gud och som sedermera kallas demoner och vars ledare kallas djävulen/Satan.

Det står ingenstans i Bibeln om exakt hur det gick till när denne ledande ängel gjorde uppror mot Gud och så blev ”djävulen”. Men på två ställen beskrivs mänskliga ledare i termer som kanske återspeglar ett syndafall hos änglarna. Jesaja beskriver Babylons kungs fall: ”Hur har du inte fallit från himlen, du morgonstjärna, skymningens son. Du har kastats ner på jorden …” (Jes 14:12-13).

Det hebreiska ordet för ”morgonstjärna” översattes i den latinska Bibeln till ”Lucifer”.  Då Jesus beskriver hur djävulen ”slungats ner från himmelen” (Luk 10:18) blev det vanligt att tolka Jes 14 som en återspeglig av ett himmelskt syndafall. Därav fick djävulen namnet ”Lucifer” (bokstavligen ”ljusbärare”). Detta rimmar också väl med Paulus beskrivning av djävulen som någon som
uppträder som ”en ljusets ängel” (2 Kor 11:14). Även Hezekiel beskriver Tyrus kungs högmod på ett sätt som tycks återspegla ett himmelskt syndafall (Hes 28:11-19). Det är dock diskutabelt huruvida dessa texter verkligen beskriver ett himmelskt syndafall.

Gud har alltså skapat djävulen och alla demonerna men ursprungligen var de goda änglar vars syfte var att tjäna och ära Gud. Vid någon tidpunkt gjorde de uppror mot Gud och blev onda.

Besvarat av Mats Selander den 11 jun 2009