Har inte Big Bang bevisat att Gud inte finns?

 

Snarare har Big Bang-teorin gett gudstroende starka vetenskapliga skäl för något som kristen tro alltid har hävdat, nämligen att universum inte är evigt utan har ”kommit till”.

Det korta svaret på den frågan är: Absolut inte! Snarare har Big Bang-teorin gett gudstroende starka vetenskapliga skäl för något som kristen tro alltid har hävdat, nämligen att universum inte är evigt utan har ”kommit till”. Observera att ordet ”universum” inte bara inkluderar all fysisk energi och all materia, utan även själva tiden och rummet! Utifrån den rimliga tron att “ur intet kommer intet” kan vi därför sluta oss till att universum orsakats av något bortom universum. Det ligger i sakens natur att själva orsaken till energi/materia, tid och rum är något icke-materiellt, tidlöst (evigt) och icke-rumsligt (andligt). Orsaken till Big Bang borde också vara allsmäktig eller åtminstone oerhört mäktig. Detta överensstämmer med en rad centrala egenskaper i den traditionella gudsbilden.

Big Bang-teorin pekar även på ett intelligent ursprung. Initialvillkoren i själva Big Bang-smällen (exempelvis gravitationen eller elektronens laddning) är nämligen så otroligt finstämda i relation till varandra att chansen att smällen skulle leda till ett livstillåtande universum i praktiken är lika med noll. Enligt kosmologen Donald Page är den chansen 1 på 1010(123) (alltså 1 chans på 10 upphöjt till 10 upphöjt till 123). Att kalla den chansen ”liten” är en astronomisk underdrift! Det ser verkligen ut som om “någon” siktat på ett universum som kan innehålla liv. Robert Jastrow, chef för NASA:s Goddard Institute for Space Studies, har kallat detta för det starkaste argumentet för Guds existens som vetenskapen någonsin frambringat.
Det tog lång tid innan Big Bang-teorin accepterades av vetenskapsvärlden. Orsaken var att teorin pekade bortom universum självt. Det öppnade upp för förklaringar som med nödvändighet gick bortom det vetenskapligt tillgängliga. Big Bang-teorin har därför kommit att bli en av de viktigaste utgångspunkterna för kosmologiska och teleologiska gudsargument.

Varför har då Big Bang-teorin ibland uppfattats som ett hot mot kristen tro? Jag tror att det finns två svar på den frågan. Populärt har Big bang-teorin ibland framställts som en ersättning för Guds skapelseakt. Men det är ett missförstånd. Big Bang-teorin förklarar inte vad som orsakade Big Bang utan är endast en beskrivning av hur universum såg ut när det var mycket, mycket ungt. Big Bang är inte sin egen orsak utan tycks i stället påminna om skapelseberättelsens första ”varde”.

För det andra – och detta tror jag är en rimligare orsak till den förmodade konflikten – har Big Bang-teorin krockat med en viss tolkning av den bibliska skapelseberättelsen. Om universum, jorden och livet på jorden kommit till på sex 24-timmars perioder, betyder det förstås att Big Bang-teorins ålder på universum (8-16 miljarder år) är felaktig. Och tvärtom, om Big Bang teorin stämmer så är en sådan bibeltolkning felaktig.

Kristna kommer till olika slutsatser om denna konflikt. Vi på CredoAkademin lutar åt att Bibelns skapelseberättelse inte måste (eller ens bör) förstås om en bokstavlig sexdagarsperiod. Big Bang-teorin har starkt vetenskapligt stöd och utgör grunden för flera starka argument för Guds existens. Därför ser vi inte denna teori som ett hot utan snarare som en bekräftelse på vår tro. Men vi är samtidigt medvetna om både vetenskapens och vår egen felbarhet i detta avseende. För ett resonemang som relaterar till detta, se artikeln Vetenskap och kristen tro i vårt artikelarkiv.

Besvarat av Mats Selander den 17 jul 2007