Detta är en allvarlig fråga. Den som ärligt ställer frågan visar att hon / han förstått följderna för dem som inte tror på Jesus Kristus. Samtidigt får vi poängtera att det aldrig var meningen för människor med en personlig tro på Jesus att gå med ständig oro och fruktan över möjligheten att de hamnar i helvetet. Det är också beklagligt att en del okänsliga kristna har använt Jesu ord om helvetet som en slägga att hota andra människor med.

Det är dock viktigt att inte låta våra personliga erfarenheter och känslor fördunkla den teologiska diskussionen kring frågan. Se min artikel ”Hur i helvete(t) kan Gud vara god?” för ett mer detaljerat svar på frågan om Guds godhet och läran om helvetet.

Besvarat av Ray Baker den 31 maj 2007