Ska Jesus komma tillbaka till jorden en dag?

 

Tron på Jesu återkomst är en av kristendomens mest centrala trossatser. Någon har räknat ut att i snitt var 25:e vers i Nya testamentet handlar om den yttersta domen och Jesu återkomst. I den nicenska trosbekännelsen läser vi också om Jesus att han är ”uppstigen till himmelen … därifrån igenkommande till att döma levande och döda”.

Det låter liksom lite ”spejsigt” – lite science fiction-aktigt – att Jesus rent fysiskt skulle komma tillbaka hit till jorden. Men just detta är alltså Nya testamentets budskap.

Samtidigt är det nog både i och utanför kyrkan vanligt att man ser talet om Jesu återkomst som lite suspekt. Det låter liksom lite ”spejsigt” – lite science fiction-aktigt – att Jesus rent fysiskt skulle komma tillbaka hit till jorden. Men just detta är alltså Nya testamentets budskap. Som änglarna säger till lärjungarna efter Kristi himmelsfärd: ”Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 1:11).

Vad är det då som är poängen med Jesu återkomst? Ja det är flera saker, men de kan alla sammanfattas med att Jesus ska komma tillbaka för att slutgiltigt etablera sitt rike här på jorden. Om man bryter ned detta faktum i några mindre delar kan man bland annat säga följande:

  1. Jesus ska komma tillbaka för att hålla dom. Bibeln talar på en mängd olika ställen om att den här världens ondska och djävulskap en dag ska få sitt rättmätiga straff, och denna tidpunkt sammanfaller med Jesu återkomst hit till jorden. Gud har anförtrott hela domen till sin Son (se Joh 5:22-23), och på domens dag är det därför Jesus som kommer att sitta på domarsätet (se Matt 25:31).
  2. Jesus ska komma tillbaka för att hämta hem dem som väntar honom, alltså de människor som tror på honom. Hebreerbrevets författare skriver: ”Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som tror på honom” (Hebr 9:27-28; jfr 1 Thess 4:14-18).
  3. Jesus ska komma tillbaka för att uppenbara vem han själv är för allt skapat och för att därefter ta emot hela skapelsens hyllning. Eftersom Jesus är Gud, och eftersom Gud är hela världens Skapare, är han ensam förtjänt av den här världens tillbedjan – och denna tillbedjan kommer han att få i samband med sin återkomst (se Fil 2:9-11). Som ett led i detta kommer Jesus vid sin andra ankomst att träda fram i en helt annan makt och härlighet än vad som var fallet under hans första vistelse på jorden – den gång han föddes i Betlehems stall. Med Uppenbarelsebokens ord kommer Jesus på den yttersta dagen att framträda som Lejonet snarare än som Lammet (se Upp 5). Han kommer att framträda som Kungen – som segerfursten – och han kommer därefter att ta hela sitt rike i besittning (se Upp 19; Luk 19:11-27).
  4. Jesus ska komma tillbaka för att etablera en ny himmel och en ny jord. Särskilt i Uppenbarelsebokens slutvision får vi en utförlig skildring av den nyskapelse av den här världen som ska ske i samband med Jesu återkomst. Den nya himlen och den nya jorden har de tidigare tre punkterna som sina förutsättningar, eftersom himmelriket bara kan etableras fullt ut när ondskan är dömd, när de troende (= himmelrikets medborgare) har identifierats och när Jesus själv träder fram som universums store Konung. I Guds eget rike är det ingen annan än Jesus som regerar, och detta ska bli uppenbart den dag han återvänder till den här jorden.

Mot bakgrund av allt detta torde det vara ganska uppenbart varför Jesu återkomst spelar en så central roll i den kristna tron. Att tänka bort denna händelse är detsamma som att tänka bort Guds uppgörelse med det onda, Jesu suveränitet och det himmelska hoppet – i alla fall om man ska ta de bibliska texterna på allvar.

Därför är jag själv både övertygad om och tacksam för att Jesus en dag ska komma tillbaka!

 

Besvarat av Olof Edsinger den 21 jul 2007