Vad menas med intelligent design (ID)?

 

Intelligent design (ID) är namnet på en tvärvetenskaplig rörelse som startade i början av 1990-talet och som består av forskare inom bland annat matematik, biologi, astrofysik, informationsteori, datavetenskap och filosofi.

Några av de mest kända ID-forskarna är mikrobiologen Michael Behe, som skrivit boken Darwins Black Box (som rankats som en av 1900-talets 100 viktigaste böcker, av National Review and World Magazine); William Dembski, matematiker och filosof som bl a skrivit ”The Design Inferense” och ”Intelligent Design – the bridge between science and theology”. Som ID-rörelsens ”nestor” och förgrundsgestalt har Phillip E Johnson, f d juristprofessor vid Berkeley, fungerat. Han har kritiserat både darwinismen och den filosofiska naturalismen i böcker som ”Darwin on Trial” och ”Reason in the Balance”. Andra viktiga ID-förespråkare är Stephen C Meyer, Scott Minnich, Paul Nelson, Dean Kenyon och Jonathan Wells.

När ett mönster är tillräckligt komplext (osannolikt) och överensstämmer med ett oberoende mönster (specificerat) drar vi spontant slutsatsen att mönstret orsakats av en intelligens.

Som forskningsprojekt handlar ID om att 1) skapa en noggrann teorietisk modell för hur man kan avgöra om något är designat eller inte, och att 2) tillämpa denna modell på specifika vetenskapliga områden. ID handlar om att identifiera de mönster intelligenser typiskt sett lämnar efter sig. Enligt Dembski är kriteriet för design det han kallar ”specificerad komplexitet” (specified complexity). När ett mönster är tillräckligt komplext (osannolikt) och överensstämmer med ett oberoende mönster (specificerat) drar vi spontant slutsatsen att mönstret orsakats av en intelligens. Om vi till exempel ser ett hjärta med bokstäverna tecknen ”M & K” på en sandstrand, drar vi spontant slutsatsen att detta mönster orsakats av en eller flera intelligenser och inte av vågorna. Mönstret är komplext och följer mönster som vi känner till oberoende av mönstret framför oss på stranden. När vi känner igen specificerad komplexitet är den bästa förklaringen att mönstret orsakats av en intelligens snarare än av naturkrafter som väder och vind.

ID-tänkande är tvärvetenskapligt och har mottagits olika inom olika discipliner. Inom astrofysiken är ID-tänkandet ganska vanligt. Forskare som exempelvis Paul Davies, Frank Tippler, John Barrow och självaste Albert Einstein har talat i termer av ett ”förnuft” som ligger bakom universum. För att vårt universum ska kunna innehålla liv måste nämligen initialvillkoren i Big Bang vara så fantastiskt finjusterade att många har dragit slutsatsen att universum designats av en intelligens. Denna slutsats är självklart livligt diskuterad men förkastas inte som nonsens.

Det är när ID-tänkandet tillämpas inom biologin som ID har blivit riktigt kontroversiellt. Michael Behe har påvisat förekomsten av organ och biologiska funktioner som är icke-reducerbara (dvs system där alla delarna behövs simultant för att systemet ska fungera). Han menar att icke-reducerbara system omöjligen kan ha skapats av en gradvis process som darwinistisk evolution. En bättre förklaring är intelligent design. Detta har mött starkt motstånd hos det vetenskapliga (läs darwinistiska) etablissemanget.

Läs mer om ID i artikeln Intelligent design – en introduktion i vårt artikelarkiv.

Besvarat av Mats Selander den 8 jun 2007