Varför tror inte kristna på Koranen?

 

En annan Jesus
I Koranen möter vi en annan Jesus än den som Nya Testamentet framställt över fem hundra år tidigare. Koranens Jesus är enbart människa och inte Guds son. Han är visserligen apostel och profet, men Gud har inte uppenbarat sig i honom.

Vi möter en Jesus som inte dött på ett kors och som därmed inte uppstått från de döda. Vi möter en Jesus som visserligen for levande till härligheten, men himmelsfärden skedde före korsfästelsen och inte fyrtio dagar efter påsk. Vi möter en Jesus som inte är en frälsare eller medlare mellan Gud och människan. Vi möter en Jesus vars uppdrag var att profetera att ”Ahmed”, det vill säga Mohammed, skulle komma en dag.

I Koranen möter vi ett annat evangelium till frälsning än det som finns i Nya Testamentet. I Koranens budskap har Gud inte alls försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus, utan frälsningen är baserad på våra egna gärningar.

Ett annat evangelium
I Koranen möter vi ett annat evangelium till frälsning än det som finns i Nya Testamentet. I Koranens budskap har Gud inte alls försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus, utan frälsningen är baserad på våra egna gärningar.Förutom de fem pelarna som alla muslimer ska hålla så finns ett stort antal gärningar som ger muslimer ytterligare pluspoäng. På domens dag läggs alla goda gärningar i ena vågskålen och alla onda gärningar i den andra och beroende på utfallet så kommer människan till paradiset eller helvetet.

En annan skrift
Alla Nya Testamentets skrifter skrevs under det första århundradet och har varit i bruk i de kristna församlingarna sedan dess. Samtliga skrifter har alltså tillkommit under apostlarnas livstid. Nya Testamentets kanon fastställdes slutgiltigt under 300-talet e Kr.

Gamla Testamentet var Guds ord för Jesus och apostlarna. I Gamla Testamentet finns ett antal profetior som pekar fram mot en kommande frälsare, en Messias, och Nya Testamentet bekräftar att alla dessa profetior har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus.

Det är därför självklart att en skrift som skrevs på sexhundratalet och som på ett antal viktiga punkter motsäger Nya Testamentet inte kan accepteras som Guds ord.

Besvarat av Lars Mörling den 8 jun 2007