Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan islam och kristen tro?

 

Treenigheten

Muslimer uppfattar den kristna tron på den treenige Guden som oförenlig med tron på den ende Guden. I Koranen framställs en vrångbild av den kristna treenigheten, det vill säga en treenighet som består av Allah, Jungfru Maria och deras son Jesus, en treenighet som ingen kristen kyrka tror på.

Jesu gudom

Enligt Koranen är Jesus skapad i jungfru Maria. Koranen drar en parallell mellan Adam som skapades utan far och mor och Jesus som skapades utan far. Enligt Koranen är Jesus enbart människa och inte Guds son.

Den största synden i islam är ”shirk”, det vill säga att göra någon eller något jämställt med Gud. Muslimer uppfattar att vi kristna begår denna synd varje gång vi böjer oss inför Kristus och tillber honom, eftersom man anser att vi gör en människa till Gud. Bibeln framställer det ju tvärtom så att det är Gud som uppenbarar sig i en människa.

Jesu död

Koranen förnekar även Jesu korsfästelse och död. Den överväldigande majoriteten av auktoriserade korantolkare lär att Jesus Kristus aldrig dött. Man lär istället att en annan person förvandlades av Gud till att se ut som Jesus. Man arresterade och korsfäste därmed fel person. Gud hade redan före korsfästelsen tagit upp den riktige Jesus till himlen.

Problemet från ett kristet perspektiv är ju att om man förnekar Jesu gudom och hans död och därmed hela försoningen så finns det inget evangelium kvar.

Eftersom Mohammed därmed tagit bort hela försoningen i Jesus Kristus, är Jesus ingen frälsare i islam, ingen medlare mellan Gud och människan. Han har absolut inte dött och uppstått för människans synd. Problemet från ett kristet perspektiv är ju att om man förnekar Jesu gudom och hans död och därmed hela försoningen så finns det inget evangelium kvar.

Jesu uppdrag

Varför föddes då Jesus till världen? Enligt Koranen hade Jesus två huvuduppdrag. Det ena var att han skulle med sin bok och sitt budskap bekräfta ”Tawrah” det vill säga Moseböckerna. Det andra var att profetera om att Mohammed skulle komma en dag. Det innebär att Jesus hade till uppgift att vara en förelöpare till Mohammed, ungefär som Johannes Döparen var en förelöpare till Jesus i evangelierna.

Den helige Ande

Eftersom Muhammed förnekade treenigheten har Koranen även en annan syn på den helige Ande. Han är visserligen omnämnd där, men aldrig som en del av gudomen, utan snarare som en agent som skickas ut för att på Guds uppdrag utföra vissa handlingar, ungefär som en ängel.

Koranen och Bibeln

Islam lär att Bibeln har blivit förfalskad av judar och kristna så att den nu är en blandning av sanning och lögn. Så står det visserligen inte uttryckligen i Koranen, men där finns anklagelser mot lokala kristna att de förvrängde tolkningen av Bibeln.

Det kan vara värt att notera att Muhammed åtskilliga gånger under Koranens tillkomst påstod att hans budskap bekräftades av Bibeln och därför måste vara från Gud. Efter Koranens tillkomst påstår alltså muslimer att Bibeln inte stämmer överens med Koranen och därför inte kan vara sann!

Frälsning

Eftersom Koranen förnekar Jesu död och försoning, finns heller ingen frälsning i Jesus Kristus. Islam lär att människan blir frälst genom sin tro och sina goda gärningar, som nedtecknats av två änglar som följer varje människa. På domens dag rapporterar de två änglarna om allt vad människan gjort. De goda gärningarna läggs i den högra vågskålen och de onda i den vänstra. Beroende på hur vågen slår kommer så människan till paradiset eller helvetet. Men människan kan inte i förväg vara säker på utslaget, eftersom allt ändå sker efter Allahs vilja.

 

Besvarat av Lars Mörling den 8 jun 2007