VISIONEN FÖR APOLOGIA

VISIONEN FÖR APOLOGIA

AV STEFAN GUSTAVSSON

INLEDNING

Vi ser nu ett tydligt trendbrott. Apologetik bejakas och efterfrågas som aldrig förr i svensk kristenhet.

PERSPEKTIVET BAKÅT

Apologetikens historia i Sverige under de senaste fyra decennierna kan återberättas på flera sätt. Om jag får vara personlig finns det fem avgörande händelser:

1981 öppnade Per Staffan och Lisa Johansson Nordiska L’ Abri i Mölle. Det var ett öppet hem och ett livsåskådningsinstitut, präglat av Francis och Edith Schaeffers tänkande, som fick stor betydelse för många människor. För mitt eget liv var tiden på L’ Abri avgörande.

1992 startade CredoAkademin i Stockholm, en bibelskola med tydligt fokus på apologetik och kulturanalys. Under sina 24 år växte CredoAkademin gradvis in i rollen som Sveriges mest kända apologetiska arbete.

2009 startade studenter vid CredoAkademin – ivrigt påhejade av oss lärare – organisationen Apologia. Syftet var att uppmuntra till apologetik i Sverige, främst genom kontinuerlig konferensverksamhet.

2016 beslöt vi att låta CredoAkademin vidareutvecklas till CKA – centrum för kristen apologetik, med en nationell vision att ge till kristenheten det som vi hitintills främst gett till 25 studenter/år.

2017 skedde en fruktsam fusion när Apologia och CKA ”gifte sig” och tog namnet Apologia – centrum för kristen apologetik.

2020 bildades Apologia AB för att på bästa sätt förvalta våra resurser. Bokförlaget och personalens anställningar ligger därför idag under Apologia AB medan insamlingen av gåvor sker via den ideella föreningen Apologia. Styrelsemedlemmarna för den ideella föreningen Apologia sitter också i styrelsen för Apologia AB.

VISIONEN FÖR APOLOGIA

Apologia arbetar på tre områden.

Det första området handlar om att hjälpa församlingar att bygga en apologetisk kultur. Apologia erbjuder undervisning och producerar material i form av böcker, artiklar, poddar, videor med mera.

Det andra området handlar om att identifiera nästa generation av offentliga apologeter. Apologia erbjuder mentorskap och personlig träning för den som har gåvan och kallelsen att vara apologet.

Det tredje området handlar om apologetisk evangelisation, det vill säga övertygande presentation av kristen tro.

SAMMANFATTNING

Vi befinner oss i andligt och intellektuellt krig i Europa. Om en militär analogi tillåts kan man säga att Apologias tre områden handlar om (i) allmän värnplikt, (ii) utbildning av elitförband och (iii) att finnas med vid fronten.

Apologia är en nationell och internationell resurs för församlingar, organisationer och kristna utbildningar. Vi finns till för att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka.