Gud

30 aug: Hurdan är Gud?

Hurdan är Gud?   Detta är förstås en ofantligt omfångsrik fråga, och svaret här blir mycket översiktligt. Jag vill börja med…